EXTRA class - FiLTeR SURF ROOM 2020

INDIVIDUAL MID class / Quarterfinals
Last Update : 02/Aug/2020

Quarterfinals / Heat 1
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Jushin Osakabe
8.63
6.00
2.63
0.87
2
Sasuke Kawatani
7.76
4.83
2.93
3.81
3
Rui Horikoshi
7.20
4.33
2.87
4.31
4
Naomi Kobayashi
3.37
2.07
1.30
6.56
Quarterfinals / Heat 2
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Yuji Mori
10.00
6.83
3.17
2.97
2
Noa Ishii
7.03
4.00
3.03
6.01
3
Hiroto Mori
4.53
2.60
1.93
7.40
4
Katsuhiro Kurita
0.00
--
--
10.00
Quarterfinals / Heat 3
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Hoshito Tamura
5.97
3.50
2.47
0.27
2
Kaito Ohashi
5.70
3.00
2.70
2.98
3
Ryota Matsushita
5.40
3.23
2.17
2.75
4
Katsuto Takeuchi
2.99
2.10
0.89
4.92
Quarterfinals / Heat 4
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Kai Ojima
6.50
3.67
2.83
0.57
2
Hiroyuki Maezuru
5.93
3.43
2.50
3.08
3
Ayumu Ozaki
5.47
2.80
2.67
3.70
4
Yuta Iwabuchi
2.93
1.63
1.30
4.87