EXTRA class - FiLTeR SURF ROOM 2020

INDIVIDUAL MID class / Round 1
Last Update : 02/Aug/2020

Round 1 / Heat 1
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Sasuke Kawatani
7.33
4.50
2.83
0.30
2
Katsuhiro Kurita
7.03
3.83
3.20
3.51
3
Koichi Takauji
5.17
2.60
2.57
4.73
4
Keiji Yamada
4.97
2.57
2.40
4.76
Round 1 / Heat 2
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Hiroto Mori
7.14
3.87
3.27
1.51
2
Naomi Kobayashi
5.63
3.50
2.13
3.65
3
Yuujirou Matsuura
3.17
1.60
1.57
5.54
4
Masato Yukawa
1.17
1.17
--
5.97
Round 1 / Heat 3
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Rui Horikoshi
7.83
4.33
3.50
0.73
2
Yuji Mori
7.10
3.83
3.27
4.01
3
Shunsuke Tomizuka
5.84
3.17
2.67
4.66
4
Ibuki Oishi
4.53
2.50
2.03
5.33
Round 1 / Heat 4
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Noa Ishii
9.00
6.00
3.00
1.63
2
Jushin Osakabe
7.37
3.87
3.50
5.14
3
Koki Nakamura
5.40
2.87
2.53
6.13
4
Yoshihiro Naito
3.13
1.70
1.43
7.30
Round 1 / Heat 5
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Ryota Matsushita
8.00
4.93
3.07
4.00
2
Kai Ojima
4.00
2.60
1.40
5.40
3
Yuuki Mokutani
3.00
3.00
--
5.00
4
Yuuki Oba
2.53
1.43
1.10
6.57
Round 1 / Heat 6
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Yuta Iwabuchi
6.33
3.23
3.10
0.33
2
Hoshito Tamura
6.00
3.50
2.50
2.83
3
Mirai Ikeda
5.44
2.87
2.57
3.46
4
Shota Hara
5.00
3.00
2.00
3.33
Round 1 / Heat 7
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Kaito Ohashi
12.00
7.00
5.00
7.23
2
Hiroyuki Maezuru
4.77
2.60
2.17
9.40
3
Kazuhito Jin
4.60
2.63
1.97
9.37
4
Ryoma Mokutani
3.30
1.67
1.63
12.00
Round 1 / Heat 8
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Ayumu Ozaki
7.13
3.73
3.40
0.13
2
Katsuto Takeuchi
7.00
4.23
2.77
2.90
3
Chihito Ohashi
5.50
4.17
1.33
2.96
4
Soma Hirahara
4.10
2.77
1.33
4.36