INDIVIDUAL SHORT class - FiLTeR SURF ROOM 2020

INDIVIDUAL MID class / Quarterfinals
Last Update : 02/Aug/2020

Quarterfinals / Heat 1
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Yuichi Ishizaki
6.34
3.67
2.67
1.34
2
Michihiko Suzuki
5.00
3.00
2.00
3.35
3
Katsuhiko Akahori
4.33
2.83
1.50
3.52
4
Nobuhito Mori
2.77
1.50
1.27
4.84
Quarterfinals / Heat 2
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Jo Minagawa
7.33
4.33
3.00
0.16
2
Shohei Yamashita
7.17
4.17
3.00
3.17
3
Atsushi Shinkai
5.16
2.83
2.33
4.50
4
Kanehiro Aoshima
4.00
2.67
1.33
4.66
Quarterfinals / Heat 3
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Jun Kono
7.83
4.00
3.83
0.50
2
Kenichi Kubo
7.33
4.50
2.83
3.33
3
Youdou Nishikawa
2.33
2.33
--
5.50
4
Keisuke Sakai
1.67
1.67
--
6.16