INDIVIDUAL SHORT class - FiLTeR SURF ROOM 2020

INDIVIDUAL MID class / Round 1
Last Update : 02/Aug/2020

Round 1 / Heat 1
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Nobuhito Mori
7.33
4.33
3.00
0.50
2
Atsushi Shinkai
6.83
3.83
3.00
3.51
3
Tsukasa Sudo
4.34
2.67
1.67
4.66
4
Rou Haruyama
3.27
1.67
1.60
5.66
Round 1 / Heat 2
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Jo Minagawa
9.27
5.17
4.10
3.94
2
Yuichi Ishizaki
5.33
2.83
2.50
6.44
3
Riki Fukasawa
3.17
1.77
1.40
7.50
4
Daisuke Wakuda
0.00
--
--
9.27
Round 1 / Heat 3
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Youdou Nishikawa
8.50
4.50
4.00
0.17
2
Michihiko Suzuki
8.33
4.83
3.50
3.67
3
Kan Sasaki
3.50
2.50
1.00
6.00
4
Akihiko Ito
1.50
1.50
--
7.00
Round 1 / Heat 4
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Katsuhiko Akahori
6.17
3.50
2.67
1.33
2
Keisuke Sakai
4.84
3.17
1.67
3.01
3
Sho Suzuki
3.27
1.67
1.60
4.50
4
Kaoru Isoguchi
0.00
--
--
6.17
Round 1 / Heat 5
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Kanehiro Aoshima
7.27
4.17
3.10
2.77
2
Kenichi Kubo
4.50
2.50
2.00
4.77
3
Akihito Watanabe
3.16
1.83
1.33
5.44
4
Shota Ito
2.97
1.57
1.40
5.70
Round 1 / Heat 6
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Jun Kono
6.67
3.50
3.17
0.34
2
Shohei Yamashita
6.33
3.33
3.00
3.35
3
Daichi Naoi
2.83
2.00
0.83
4.67
4
Satoru Takagi
2.73
1.50
1.23
5.17