OPEN class - FiLTeR SURF ROOM 2020

OPEN class / Round 1
Last Update : 02/Aug/2020

Round 1 / Heat 1
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Yuusaku Shinmura
7.26
4.83
2.43
4.66
2
Tomoki Murakami
2.60
1.60
1.00
5.66
3
Hiromichi Nakamura
2.60
1.50
1.10
5.76
4
Yoshizo Tokui
2.34
1.27
1.07
5.99
Round 1 / Heat 2
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Ryuuju Miyamoto
14.50
7.83
6.67
9.00
2
Taisuke Uchiyama
5.50
3.00
2.50
14.50
3
Eiji Yamamoto
3.83
2.50
1.33
14.50
4
Masashi Nakamura
1.00
1.00
--
14.50
Round 1 / Heat 3
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Shuuma Nonaka
4.90
3.33
1.57
0.90
2
Kouki Hayashi
4.00
2.17
1.83
2.74
3
Takumi Uchida
3.33
2.50
0.83
2.41
4
Kairi Miyamoto
2.10
1.27
0.83
3.63
Round 1 / Heat 4
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Jun Ota
7.63
4.03
3.60
1.50
2
Kanako Osakabe
6.13
3.43
2.70
4.20
3
Rikuto Goshima
5.44
2.77
2.67
4.86
4
Tomoya Takeda
2.43
1.33
1.10
6.30
Round 1 / Heat 5
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Maika Mori
7.17
5.17
2.00
4.50
2
Ryuji Kaneko
2.67
2.17
0.50
5.01
3
Daisuke Fujiwara
2.67
1.67
1.00
5.50
4
Daisuke Miyamoto
2.16
1.33
0.83
5.84
Round 1 / Heat 6
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Arata Ohno
7.33
4.83
2.50
3.17
2
Keiichi Taguchi
4.16
2.33
1.83
5.00
3
Kairyu Shirai
2.93
1.50
1.43
5.83
4
Kousuke Iyoda
2.17
1.17
1.00
6.16
Round 1 / Heat 7
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Kazuki Kaneko
9.50
5.00
4.50
--
2
Ryousuke Yuki
6.27
4.00
2.27
--
3
Kanata Ohno
4.04
3.17
0.87
--
4
Ren Shibata
2.92
2.00
0.92
--
Round 1 / Heat 8
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Yuta Kozaki
6.84
4.67
2.17
--
2
Naozumi Tozuka
5.37
3.50
1.87
--
3
Daisuke Yamazaki
4.87
3.10
1.77
--
4
Saori Hayashi
0.00
--
--
--
Round 1 / Heat 9
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Kenichi Yamada
8.33
5.50
2.83
--
2
Makoto Sueoka
3.70
2.27
1.43
--
3
Jun Nakamura
3.37
1.70
1.67
--
0.00
--
--
--
Round 1 / Heat 10
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Kazuki Endo
8.50
4.67
3.83
--
2
Tomonari Kondo
7.76
5.83
1.93
--
3
Fumiya Kono
5.33
2.83
2.50
--
4
Ryo Uchida
0.00
--
--
--
Round 1 / Heat 11
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Tsukasa Ito
9.43
5.00
4.43
--
2
Mao Ikeda
9.00
7.00
2.00
--
3
Kaiyou Takarabe
7.40
3.90
3.50
--
4
Setsuko Hara
6.87
3.50
3.37
--
Round 1 / Heat 12
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Keisuke Ohashi
6.93
5.00
1.93
--
2
Takeshi Shintani
5.34
3.67
1.67
--
3
Shingo Katagiri
4.50
2.67
1.83
--
4
Shingo Katagiri
1.43
1.43
--
--
Round 1 / Heat 13
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Takumi Nishino
7.60
4.93
2.67
--
2
Yuuki Ohshiro
3.74
2.07
1.67
--
3
Masaya Kotani
0.00
--
--
--
0.00
--
--
--