OPEN class - FiLTeR SURF ROOM 2020

OPEN class / Round 2
Last Update : 02/Aug/2020

Round 2 / Heat 1
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Shuuma Nonaka
7.00
4.83
2.17
4.20
2
Kanako Osakabe
2.80
1.80
1.00
5.20
3
Yuusaku Shinmura
2.50
1.50
1.00
5.50
4
Taisuke Uchiyama
1.83
1.00
0.83
6.00
Round 2 / Heat 2
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Ryuuju Miyamoto
6.76
3.83
2.93
2.02
2
Jun Ota
4.74
2.67
2.07
4.09
3
Tomoki Murakami
3.26
2.43
0.83
4.33
4
Kouki Hayashi
1.64
0.87
0.77
5.89
Round 2 / Heat 3
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Kazuki Kaneko
6.83
4.83
2.00
3.16
2
Maika Mori
3.67
2.67
1.00
4.17
3
Naozumi Tozuka
2.50
1.50
1.00
5.33
4
Keiichi Taguchi
1.34
0.67
0.67
6.16
Round 2 / Heat 4
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Arata Ohno
4.57
2.50
2.07
1.87
2
Ryousuke Yuki
2.70
1.77
0.93
2.80
3
Ryuji Kaneko
2.17
1.17
1.00
3.40
4
Yuta Kozaki
1.83
1.00
0.83
3.57
Round 2 / Heat 5
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Tsukasa Ito
6.26
3.43
2.83
2.29
2
Tomonari Kondo
3.97
2.20
1.77
4.06
3
Takeshi Shintani
3.63
1.83
1.80
4.43
4
Kenichi Yamada
1.33
0.83
0.50
5.43
Round 2 / Heat 6
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Takumi Nishino
6.10
3.50
2.60
0.90
2
Mao Ikeda
5.20
3.20
2.00
2.91
3
Makoto Sueoka
5.07
3.17
1.90
2.94
0.00
--
--
--
Round 2 / Heat 7
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Keisuke Ohashi
6.04
3.27
2.77
1.47
2
Kazuki Endo
4.57
3.50
1.07
2.54
3
Yuuki Ohshiro
3.20
1.70
1.50
4.34
0.00
--
--
--