SINGLE LOG class - FiLTeR SURF ROOM 2020

INDIVIDUAL MID class / Quarterfinals
Last Update : 02/Aug/2020

Quarterfinals / Heat 1
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Toshiya Sano
6.33
4.50
1.83
0.50
2
Kinya Yoshida
5.83
3.33
2.50
3.01
3
Tomohiro Setoguchi
5.50
3.00
2.50
3.34
4
Kennosuke Saitou
4.50
2.50
2.00
3.84
Quarterfinals / Heat 2
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Kotaro Otake
7.33
4.00
3.33
1.83
2
Miyoji Tsuchiya
5.50
3.00
2.50
4.33
3
Ryosuke Akiyama
4.50
2.50
2.00
4.83
4
Katsuhiko Minami
4.17
2.17
2.00
5.16
Quarterfinals / Heat 3
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Hiroki Sugimoto
7.34
4.17
3.17
1.34
2
Kota Yokoyama
6.00
3.50
2.50
3.85
3
Masanobu Fukuhara
4.00
2.33
1.67
5.01
4
Yoshinari Iwasaki
2.67
1.50
1.17
5.84
Quarterfinals / Heat 4
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Tatsuya Sakai
8.50
4.50
4.00
0.17
2
Shunsuke Suzuki
8.33
5.83
2.50
2.67
3
Junichi Abe
7.83
4.83
3.00
3.67
4
Yuusuke Sato
4.84
2.67
2.17
5.83