SINGLE LOG class - FiLTeR SURF ROOM 2020

INDIVIDUAL MID class / Round 1
Last Update : 02/Aug/2020

Round 1 / Heat 1
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Kennosuke Saitou
8.83
4.50
4.33
0.67
2
Ryosuke Akiyama
8.16
4.33
3.83
4.51
3
Tomoyuki Suzuki
5.83
3.83
2.00
5.00
4
Tsuneo Saitoh
5.00
3.00
2.00
5.83
Round 1 / Heat 2
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Miyoji Tsuchiya
13.17
7.00
6.17
5.17
2
Tomohiro Setoguchi
8.00
4.83
3.17
8.34
3
Takayoshi Tokumasu
2.84
1.67
1.17
13.17
0.00
--
--
--
Round 1 / Heat 3
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Kotaro Otake
11.33
6.33
5.00
3.33
2
Kinya Yoshida
8.00
4.33
3.67
7.00
3
Hirokazu Mabuchi
2.17
2.17
--
9.16
0.00
--
--
--
Round 1 / Heat 4
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Toshiya Sano
7.50
4.50
3.00
0.50
2
Katsuhiko Minami
7.00
4.00
3.00
3.51
3
Toru Shimizu
5.17
3.00
2.17
4.51
0.00
--
--
--
Round 1 / Heat 5
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Masanobu Fukuhara
6.33
3.50
2.83
1.33
2
Yuusuke Sato
5.00
3.00
2.00
3.34
3
Shingo Kase
4.66
2.83
1.83
3.51
0.00
--
--
--
Round 1 / Heat 6
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Tatsuya Sakai
7.60
5.00
2.60
0.26
2
Hiroki Sugimoto
7.34
3.67
3.67
3.94
3
Yuuta Sato
6.83
3.83
3.00
3.78
4
Akinori Sugie
4.83
2.50
2.33
5.10
Round 1 / Heat 7
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Kota Yokoyama
7.87
4.00
3.87
1.60
2
Junichi Abe
6.27
3.60
2.67
4.27
3
Shinichi Hatano
5.43
2.83
2.60
5.04
0.00
--
--
--
Round 1 / Heat 8
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Shunsuke Suzuki
13.17
8.00
5.17
5.50
2
Yoshinari Iwasaki
7.67
4.50
3.17
8.67
3
Sunao Yoshida
5.06
2.73
2.33
13.17
0.00
--
--
--