SINGLE LOG class - FiLTeR SURF ROOM 2020

INDIVIDUAL MID class / Semifinals
Last Update : 02/Aug/2020

Semifinals / Heat 1
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Hiroki Sugimoto
4.67
2.50
2.17
1.24
2
Miyoji Tsuchiya
3.43
1.83
1.60
2.84
3
Toshiya Sano
1.50
1.50
--
3.17
4
Shunsuke Suzuki
1.07
1.07
--
3.60
Semifinals / Heat 2
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Kotaro Otake
6.17
3.50
2.67
0.34
2
Tatsuya Sakai
5.83
3.10
2.73
3.08
3
Kota Yokoyama
3.74
2.67
1.07
3.51
4
Kinya Yoshida
3.00
1.67
1.33
4.50