SPECIAL class - FiLTeR SURF ROOM 2020

EXTRA class / Round 1
Last Update : 02/Aug/2020

Round 1 / Heat 1
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Yoshiho Mokutani
6.00
3.50
2.50
0.57
2
Tatsuya Nakano
5.43
3.10
2.33
2.91
3
Katsuhisa Matsuura
0.00
--
--
6.00
3
Yuuki Morimoto
0.00
--
--
6.00
Round 1 / Heat 2
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Saria Kawamura
11.30
7.67
3.63
1.03
2
Tetsuya Ikuma
10.27
6.50
3.77
4.81
3
Naoya Maeda
7.16
4.33
2.83
6.98
4
Izuru Takabayashi
5.53
3.00
2.53
8.30
Round 1 / Heat 3
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Kento Mokutani
13.50
7.00
6.50
5.00
2
Eiji Tomita
8.50
4.83
3.67
8.67
3
Minagi Tatomi
8.27
4.57
3.70
8.93
4
Masatoshi Kinpara
3.54
1.87
1.67
13.50
Round 1 / Heat 4
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Junichi Nanpei
6.50
3.70
2.80
0.97
2
Takahiro Tsuchiya
5.53
2.93
2.60
3.58
3
Takatomo Fujii
4.16
2.83
1.33
3.68
0.00
--
--
--
Round 1 / Heat 5
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Tomohiro Sakamoto
4.14
2.77
1.37
0.14
2
Atsushi Mizushima
4.00
4.00
--
0.14
3
Tetsuya Fukada
3.87
2.27
1.60
1.88
4
Ryo Hara
0.00
--
--
4.14
Round 1 / Heat 6
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Yuuto Mokutani
8.44
4.67
3.77
2.78
2
Keiki Sunagawa
5.66
3.33
2.33
5.11
3
Soma Tsukamoto
3.16
1.63
1.53
6.81
0.00
--
--
--