INDIVIDUAL MID class - FiLTeR SURF ROOM 2021

INDIVIDUAL SHORT class / Round 1
Last Update : 11/Jul/2021

Round 1 / Heat 1
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Shunsuke Ito
10.33
6.00
4.33
4.06
2
Yuji Hosoya
6.27
3.50
2.77
6.83
3
Masakazu Narita
5.43
2.83
2.60
7.50
4
Junichi Akino
4.57
2.40
2.17
7.93
5
Yuuki Tahara
3.94
2.17
1.77
8.16
Round 1 / Heat 2
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Kohei Shioya
6.84
4.17
2.67
1.44
2
Takeo Saiki
5.40
3.07
2.33
3.78
3
Yoshihide Koike
5.17
3.00
2.17
3.85
4
Ryota Oguri
5.00
3.17
1.83
3.68
5
Hiroaki Kawachi
4.40
2.90
1.50
3.95
Round 1 / Heat 3
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Mikiya Fujiwara
7.57
4.00
3.57
1.73
2
Kiyoshi Yano
5.84
3.67
2.17
3.91
3
Masaya Iwamoto
5.70
2.93
2.77
4.64
4
Riki Toda
5.60
3.33
2.27
4.24
5
Yasumichi Manzai
0.00
--
--
7.57
Round 1 / Heat 4
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Taku Ogawa
15.33
7.83
7.50
8.33
2
Yuka Mabuchi
7.00
3.67
3.33
15.33
3
Masanori Ohno
5.70
2.87
2.83
15.33
4
Masakazu Nagae
4.33
2.33
2.00
15.33
5
Tsutomu Sugimoto
0.00
--
--
15.33
Round 1 / Heat 5
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Gaku Ota
10.33
5.50
4.83
4.17
2
Shingo Tajita
6.16
3.43
2.73
6.90
3
Yoshihisa Komatani
5.60
4.00
1.60
6.33
4
Dai Morishima
5.23
2.73
2.50
7.60
5
Hiroyuki Morita
2.60
1.60
1.00
8.73