OPEN class - FiLTeR SURF ROOM 2021

SPECIAL class / Round 1
Last Update : 11/Jul/2021

Round 1 / Heat 1
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Takumi Nishino
8.66
4.83
3.83
4.16
2
Shingo Katagiri
4.50
3.17
1.33
5.49
3
Takuya Takashima
3.87
2.20
1.67
6.46
4
Hiroki Saito
3.60
1.93
1.67
6.73
5
Seiichiro Yaguchi
2.17
1.17
1.00
7.49
Round 1 / Heat 2
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Sho Kobayashi
9.10
4.77
4.33
2.80
2
Maika Mori
6.30
3.27
3.03
5.83
3
Ryu Sato
5.50
4.00
1.50
5.10
4
Takato Nojima
2.10
1.10
1.00
8.00
5
Daisuke Fujiwara
0.00
--
--
9.10
Round 1 / Heat 3
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Yamato Kuboike
9.00
6.00
3.00
1.67
2
Yoshimatsu Tsujimoto
7.33
4.00
3.33
5.01
3
Tomokazu Momiyama
4.17
2.50
1.67
6.50
4
Hiroshi Sato
2.77
1.60
1.17
7.40
5
Daisuke Yamazaki
1.00
1.00
--
8.00
Round 1 / Heat 4
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Yuta Kozaki
7.13
3.63
3.50
3.63
2
Yousuke Takahashi
3.50
2.00
1.50
5.13
3
Yuuto Sugawara
3.02
2.17
0.85
6.05
4
Yoshiki Niwa
2.67
1.50
1.17
5.63
5
Yoshinori Aoki
2.43
1.43
1.00
5.70
Round 1 / Heat 5
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Kanata Ohno
11.50
6.50
5.00
5.40
2
Ryota Oba
6.10
3.50
2.60
8.00
3
Naozumi Tozuka
4.00
2.50
1.50
9.00
4
Shunsuke Nakazawa
3.27
2.00
1.27
9.50
5
Eri Takao
2.17
1.17
1.00
11.50
Round 1 / Heat 6
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Arata Ohno
10.67
6.17
4.50
2.34
2
Yoshiya Kawabe
8.33
5.00
3.33
5.68
3
Takumi Uchida
7.90
3.97
3.93
6.70
4
Satoshi Isechi
6.00
4.00
2.00
6.67
5
Keiichi Taguchi
3.00
1.50
1.50
9.17
Round 1 / Heat 7
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Kairyu Shirai
5.40
4.00
1.40
1.33
2
Eisuke Ozawa
4.07
2.87
1.20
2.54
3
Tsuyoshi Yasutake
3.67
2.17
1.50
3.24
4
Joy Karigo
3.44
2.37
1.07
3.04
5
Rio Mokutani
0.67
0.67
--
4.73
Round 1 / Heat 8
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Kazuki Endo
9.33
5.00
4.33
2.56
2
Kairi Miyamoto
6.77
3.60
3.17
5.73
3
Kosuke Iyoda
5.70
3.03
2.67
6.30
4
Mayumi Yamada
5.44
4.27
1.17
5.06
5
Kenta Furuhata
4.70
2.67
2.03
6.66
Round 1 / Heat 9
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Kanoa Aoki
8.23
5.33
2.90
0.87
2
Daiki Nishiwaki
7.36
4.03
3.33
4.21
3
Ren Shibata
4.40
2.47
1.93
5.76
4
Tsukasa Ito
3.17
2.07
1.10
6.16
5
Yasunori Tsutsui
1.83
1.10
0.73
7.13
Round 1 / Heat 10
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Taisei Nagata
9.67
6.00
3.67
3.04
2
Meita Kishimoto
6.63
4.50
2.13
5.18
3
Fumiya Kono
6.00
3.00
3.00
6.67
4
Jun Nakamura
2.07
1.17
0.90
8.50
5
Tetsuo Goto
0.00
--
--
9.67
Round 1 / Heat 11
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Haku Kato
8.47
4.50
3.97
4.57
2
Taisuke Uchiyama
3.90
2.23
1.67
6.24
3
Keiichi Suzuki
3.37
1.70
1.67
6.77
4
Hideki Fukasawa
1.87
1.00
0.87
7.47
5
Ryuji Kaneko
1.79
1.27
0.52
7.84
Round 1 / Heat 12
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Goyuu Koyama
5.87
3.50
2.37
0.14
2
Takaya Hara
5.73
2.93
2.80
2.95
3
Koki Hayashi
3.20
1.93
1.27
3.94
4
Kanako Osakabe
1.60
1.60
--
4.27
5
Masaya Kotani
0.53
0.53
--
5.34