SINGLE LOG class - FiLTeR SURF ROOM 2021

INDIVIDUAL MID class / Quarterfinals
Last Update : 11/Jul/2021

Quarterfinals / Heat 1
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Sunao Yoshida
5.60
3.60
2.00
0.43
2
Tatsuya Fujita
5.17
2.67
2.50
2.94
3
Mizuki Nakano
4.27
2.27
2.00
3.34
4
Hirotaka Terada
4.00
2.00
2.00
3.60
Quarterfinals / Heat 2
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Ryosuke Akiyama
7.17
5.17
2.00
1.17
2
Tomohiro Yamamoto
6.00
3.50
2.50
3.68
3
Shigehiro Ito
3.50
2.50
1.00
4.68
4
Masanobu Fukuhara
3.50
2.00
1.50
5.18
Quarterfinals / Heat 3
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Hirokazu Mabuchi
6.67
3.50
3.17
1.67
2
Miyoji Tsuchiya
5.00
2.50
2.50
4.17
3
Yuko Suzuki
2.80
1.50
1.30
5.17
0.00
--
--
--
Quarterfinals / Heat 4
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Kei Terafuji
7.00
5.17
1.83
3.50
2
Jotaro Suzuki
3.50
1.83
1.67
5.17
3
Kinya Yoshida
2.83
1.83
1.00
5.18
0.00
--
--
--