SINGLE LOG class - FiLTeR SURF ROOM 2021

INDIVIDUAL MID class / Round 1
Last Update : 11/Jul/2021

Round 1 / Heat 1
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Mizuki Nakano
5.33
3.00
2.33
0.50
2
Tomohiro Yamamoto
4.83
3.83
1.00
3.00
3
Hiroto Kadokura
3.50
2.17
1.33
3.16
4
Yousuke Abe
2.70
1.43
1.27
3.90
5
Takayoshi Tokumasu
1.17
1.17
--
4.16
Round 1 / Heat 2
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Ryosuke Akiyama
9.33
5.83
3.50
2.66
2
Tatsuya Fujita
6.67
4.50
2.17
4.84
3
Junichi Abe
6.00
4.00
2.00
5.34
4
Kennosuke Saito
5.66
2.83
2.83
6.50
5
Nao BATANGAN
4.50
2.50
2.00
6.83
Round 1 / Heat 3
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Shigehiro Ito
7.64
3.97
3.67
1.87
2
Sunao Yoshida
5.77
3.17
2.60
4.47
3
Hiroki Sugimoto
5.33
3.00
2.33
4.64
4
Takahisa Nihashi
3.84
2.17
1.67
5.47
5
Masaru Matsuura
2.84
1.67
1.17
5.97
Round 1 / Heat 4
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Hirotaka Terada
7.16
3.83
3.33
1.49
2
Masanobu Fukuhara
5.67
3.17
2.50
3.99
3
Tomoyuki Suzuki
4.67
2.67
2.00
4.49
4
Tsuneo Saito
3.50
2.17
1.33
4.99
5
Junpei Uchida
2.73
1.40
1.33
5.76
Round 1 / Heat 5
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Hirokazu Mabuchi
10.50
5.67
4.83
1.67
2
Kei Terafuji
8.83
4.83
4.00
5.67
3
Yuusuke Sato
6.33
4.33
2.00
6.17
4
Kentaro Shimada
2.83
1.50
1.33
9.00
5
Toshimi Shimizu
0.00
--
--
10.50
Round 1 / Heat 6
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Jotaro Suzuki
6.50
3.50
3.00
0.33
2
Yuko Suzuki
6.17
3.17
3.00
3.34
3
Toru Shimizu
6.16
3.33
2.83
3.18
4
Kou Ota
5.33
3.50
1.83
3.01
5
Daisuke Koyama
4.16
2.33
1.83
4.17
Round 1 / Heat 7
Pos
Name
Needs
Wave2
Wave1
1
Miyoji Tsuchiya
10.17
6.67
3.50
1.23
2
Kinya Yoshida
8.94
5.17
3.77
5.01
3
Tomohiro Setoguchi
5.27
2.67
2.60
7.50
4
Koji Iida
4.10
2.33
1.77
7.84
5
Kousuke Muto
3.94
2.17
1.77
8.00